Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

ONSDAG DEN 15. JUNI KL. 19:00 VALDEMARSDAG:

GF Nordjyllands fane samt mange andre faner deltager i Danmarks-sam-fundets arrangement På Gl. Torv. Efter overrækkelse af de for-skellige faner er der fælles march gennem byen til Budolfi Kirke, hvor der afholdes en meget stemnings-fyldt festgudstjeneste. Nærmere om arrangementet vil fremkomme i dagspressen.

 

Der er ingen arrangementer i juli måned!

 

GF NORDJYLLAND ØNSKER ALLE VORE MEDLEMMER EN GOD SOMMER.

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk