Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 27. SEP. KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING:

På Gl. Lindholm Skole er der træ-ningsskydning. Hvis du har lyst til at forbedre din skydning, kan det anbefales at komme til disse træ-ningsskydninger. Man kommer og træner sin skyde-færdighed. Der er også mulighed for at købe en øl eller sodavand - før eller efter sky-detræningen. Tilmelding ikke nød-vendig.

 

TIRSDAG DEN 4. OKT. BOW-LING MED LEDSAGER.

GF Nordjylland inviterer til en hyggelig bowlingaften - meget gerne med ledsager. Igen i år er arrangementet med spisning, inden vi skal bowle. Vi mødes kl. 18.00. Vi mødes på Seaport Fun-center ved Højhuset. Af hensyn til bestilling af baner og spisning er tilmelding nødvendig. Ring til Niels Thygesen 81210060. Til-melding også via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk Prisen er ca. 200 kr. inkl. spisning og bowling mv.

 

TIRSDAG DEN 11. OKT. KL. 19.30 SKYDE- OG KAMMERAT-SKABS-AFTEN.

Skyttelauget afholder skydeaften (15 m). Det rigtige sted at vedligeholde dine skydefærdigheder. Gl. Lindholm Skole, Nørresundby. Tilmelding ikke nødvendig.

 

MANDAG DEN 10. 0KT. KL. 19.00 BESØG PÅ NORDJYSKE STIFTSTIDENDE/MEDIER.

GF Nordjylland har arrangeret en interessant rundvisning på Nordjy-ske Medier med redaktør Flemming Kristensen. Mødested receptionen, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø. Efter rundvisningen er Nordjyske Medier vært ved en kop kaffe i kantinen. Tilmelding til dette arrangement er nødvendig og skal ske senest 5. okt. til Olav Vibild tlf. 28143501 eller e-mail: kon-takt@gfnordjylland.dk

 

LØRDAG DEN 15. OKT. KL. 09.00: GARDERJAGT i DRON-NINGLUND.

Oberst Orla Kops indbyder til Garderjagt i nærheden af Dronninglund. Indbydelse med nærmere adresse udsendes til alle jagtinteresserede medlemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til kasserer Henning Mathisen tlf: 40358005 eller sekretær Teddie Thulstrup tlf: 40681411.

 

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk