Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/

 

Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10

 

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.

Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en række træningsaftener, hvor medlemmerne af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdighe-der. Aftenen er koncentreret om-kring skydetræning. Der vil være instruktør til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal blot møde op til skydetræning. Du er velkommen til at tage børn eller børnebørn med til træningsskydningen.

 

SØNDAG DEN 27. NOV. KL. 09.00: GARDERJAGT PÅ FLIN-TEGAARDEN.

Jagtlauget afholder garderjagt hos vort medlem Poul Faurholt. Indby-delse med nærmere adresse udsen-des til alle jagtinteresserede med-lemmer af GF Nordjylland. Er du interesseret så ring til kasserer Henning Mathisen tlf: 40358005 eller sekretær Teddie Thulstrup tlf: 40681411.

 

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.00 JULESAMMENKOMST I PAPEGØJEHAVEN I AALBORGHALLEN.

En aften for hele familien. Vi har vort traditionelle ande- og gavespil med overraskelser. I får alle de bankoplader, I kan overse, dog max. 6 pr. spiller, for kun 40,- kr. pr. deltager, børn under 13 år spiller gratis. Vi er naturligvis taknemmelige for gaver fra vore medlemmer, og derudover udlover GFN 5 flotte julekurve (til en værdi ca. kr.300,- pr. stk.) og naturligvis 10 dejlige store ænder, rødvin, kaffe og andre overraskelser. I pausen kan der købes kaffe mv. Tilmelding ikke nødvendig. Snyd ikke dig selv og familien for denne dejlige aften.

 

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND ØNSKER ALLE VORE MEDLEMMER OG FAMILIER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKELIGT NYTÅR.

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk