Hjem

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLAND

Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10


TIRSDAG DEN 4. DECEMBER

KL. 18.30.

JULESAMMENKOMST I

PAPEGØJEHAVEN I

AALBORGHALLEN.

En aften for hele familien. Vi har

vores traditionelle ande- og

gavespil med overraskelser. I får

alle de bankoplader, I kan overse,

dog max. 6 pr. spiller, for kun 40,-

kr. pr. deltager, børn under 13 år

spiller grats. Vi er naturligvis

taknemmelige for gaver fra vores

medlemmer, og derudover

udlover GFN 5 flotte julekurve (til

en værdi ca. kr. 300,- pr. stk.) og

naturligvis 10 dejlige store ænder,

rødvin, kaffe og andre

overraskelser. I pausen kan der

købes kaffe mv.

Tilmelding ikke nødvendig. Snyd

ikke dig selv og familien for denne

dejlige aften.


TIRSDAG DEN 8. JANUAR

KL.19.30.

SKYTTELAUGET.

Med fokus på det kammeratlige

samvær afholder Skyttelauget

skydeaften, hvor der også er

mulighed for kortspil og rafling.

Stedet er som sædvanlig

skydebanerne på Gl. Lindholm

Skole. Tilmelding senest 6/1 til

Flemming Hassing 98383122.


TORSDAG DEN 10. JANUAR

KL.19.00.

NYTÅRSGUDSTJENESTE I

BUDOLFI KIRKE.

Som noget af det første i det nye år er

alle gardere meget velkomne til at

deltage i Aalborg & Nørresundby

garnisoners samt soldaterforeningers og

Hjemmeværnets fælles nytårsguds-

tjeneste med rigtig mange deltagende

faner. En flot og fin start på det nye år.


LØRDAG DEN 12. JAN.

KL. 09.00.

GARDERJAGT I AABYBRO.

Jagtlauget afholder garderjagt hos vort

medlem og oldermand Jesper Svarre.

Indbydelse med nærmere adresse

udsendes til alle jagtinteresserede

medlemmer af GF Nordjylland.

Tilmelding senest 8/1 til oldermand

Jesper Svarre tlf:.20333640 eller e-mail

jespersvarre@yahoo.dk.

Tilmelding via e-mail:

kontakt@gfnordjylland.dk