Hjem


Stiftet 24. marts 1908

Kommende arrangementer 

Foreningens formål er at samle gardere og vække og styrke deres loyalitet overfor konge/dronning, fædreland og landets forsvar, og danne rammen om de steder, hvor gardere kan genfinde den tone og ånd samt det kammeratskab som de lærte at holde af under deres tjeneste ved Den kongelige Livgarde, og i øvrigt at samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.

Ønsker du at indmelde dig i GF Nordjylland så kan du finde indmeldelsesblanketten her:

http://www.garderforeningerne.dk/bliv-medlem/indmeldelse/


Når du vælger forening så vælg: Nordjylland GF 10GarderGolf 28. august 2022

Efterårets Garder-Golf match for Region I arrangeres af Gf-Nordjylland.

Deltagere: Gamle gardere, der gerne må medbringe ledsagere og

gode golfkammerater.

Sted: Øland Golfklub, Rolighed 5, Øland, 9460 Brovst

Tid: Søndag den 28. august 2022 kl. 08.30 med løbende start kl. 09.00

Sædvanlig Green-fee. Flotte præmier

Bindende tilmelding til Olav Vibild, tlf. 28143501 eller mail:

kontakt@gfnordjylland.dk senest 22. august 2022.


Vi er i bestyrelsen godt i gang med at tilrettelægge efterårets program. Der vil komme spændende tiltag.

Skyttelauget starter som sædvanlig med Fugleskydning den 13. september 2022. HUSK der er ingen forpligtelser,  snarere tværtimod, ved at blive fuglekonge, der er hæder. Nærmere vil tilgå.

 

Jagtlauget holder sin første jagt i Weekenden 15. eller 16. oktober hos vores medlem Gunnar Sloth, der velvilligt stiller sit terræn og revir til rådighed. Nærmere tilgår fra Jagtlauget.

 

Vi kan allerede nu bede om, at I sætter kryds i kalenderen mandag den 7. november 2022 til Generalforsamling på Skydepavillonen.  Vi starter med generalforsamling og herefter er der spisning, hvor menuen er kogt torsk med tilbehør eller dyrekølle med gemyse. Efter kaffen er der overrækkelse af hæderstegn og vi slutter med et aktuelt meget spændende foredrag.

 

Onsdag den 6. december har vi vores årlige populære julebanko, ligeledes på Skydepavillonen. Reserver denne aften. Vi plejer at være rigtig mange.  


Med Garderhilsen

Søren Thomassen